Odběr novinek

Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na iNářadí.com

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na iNářadí.com:
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obecná ustanovení

Prodávající je obchodní společnost

GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Starý Mateřov 152
530 02 Pardubice
IČO: 25931059
DIČ:CZ 25931059

Zapsáno u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1 5501(dále jen „Prodávající"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.inaradi.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovnách firmy GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o..

Obchodní podmínky pro ČR a koncové uživatele

Způsoby dodání zboží : Přepravní službou PPL

Standardně volíme způsob : Soukromá adresa (řidič Vás před dodáním bude kontaktovat), volitelně pak Večerní doručení (na vybrané PSČ se doručuje v období od 17 do 20hod), nebo Normální balík (běžná zásilka, využívaná hlavně pro firmy). Zboží přepravní společnost doručuje následující pracovní den po odeslání, v době mezi 8.00 až 17.00 (20.00)hod (přesný čas není možné určit). Základní cena za doručení je 108 Kč s DPH. Balné Vám nebude účtováno při objednávce zboží nad 360 Kč s DPH.

U produktů delších než 150 cm je zboží zasíláno přepravcem PPL Sprint. Cena této přepravy je 290 Kč s DPH. V případě, že ve Vaší objednávce bude zboží, jehož délka přesáhne 150cm, budeme Vás neprodleně kontaktovat pro potvrzení objednávky. 

U produktů těžších než 40 kg se řídíme standardním ceníkem dostupným na www.ppl.cz.

Způsoby platby

Na dobírku :

Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči. Platbu je možné provézt v hotovosti nebo platební kartou. Při dodávce na dobírku je účtováno dobírkovné ve výši 43 Kč vč. DPH.

Bankovním převodem :

Proforma (zálohová) faktura. Při volbě platby bankovním převodem od nás na požádání obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 1594449001/5500 vedený u Raiffeisen banky, nebo platbu uhraďte poštovní složenkou. Platby je možné provést v měnách: koruna, dolar, euro. Vždy na základě předchozí domluvy tak, aby byla měna vždy uvedena na dokladu k platbě.

Cena a podmínky přepravy zůstávají stejné, jako v případě platby dobírkou. Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti, nebo je možné platit všemi obvyklými platebními kartami, jako jsou: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, atd.

Osobní odběr :

Objednané zboží si můžete po emailové dohodě vyzvednout na naší centrále v Starém Mateřově. Uvedený způsob odběru je zdarma.


Dodací lhůty :

Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku odesíláme obvykle do 72 hodin od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle podle dostupnosti od dodavatele.

Další ujednání

Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu obchod@inaradi.com. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.


Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po mailovém potvrzení objednávky Objednatelem – kliknutím na link z automatické odpovědi prostřednictvím autorizovaného mailu, uvedeného v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Prodávající má právo objednávku stornovat až do momentu jejího vyřízení z důvodu:
• bez udání důvodu,
• zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání. Zálohy na zboží U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 30% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni personálem společnosti.

Akční nabídka

Sekce akční nabídky sdružuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi Tyto ceny platí do odvolání.

Daňový doklad, záruční list, potvrzení o dobírkové platbě

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list. Na faktuře je toto uvedeno. Směrodatné pro případné řešení problému je číslo faktury. Potvrzení o zaplacení dobírkové částky vydává řidič PPL, který Vám předá zboží. Upozorňujeme zákazníky, že naše společnost nemůže vydávat duplikáty potvrzení o zaplacení dobírky. V tomto případě je nutné obrátit se přímo na společnost PPL.

Odpady

Společnost GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail:obchod@inaradi.com (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny, viz. www.inaradi.com

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších.

Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Případné další individuální lhůty záruk dle výrobců jsou vždy vyznačeny v daňovém dokladu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje

1) Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy
V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

- Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
- Odstranění vady opravou věci
- Poskytnutí přiměřené slevy
- Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2) Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:
- Odstranění vady
- Poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Reklamační podmínky pro zboží zakoupené v rámci podnikatelské činnosti

Reklamační podmínky pro zákazníky, kteří nakupují v rámci podnikatelské činnosti, se řídí občanským zákoníkem. V tomto případě nevzniká nárok na 24 měsíční záruku
a není možné odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní v případě objednání prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy
GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

• Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky, nebo osobního předání
adresu Centrály společnosti :

Starý Mateřov 152,
530 02 Pardubice

S reklamovaným zbožím, prosím, zašlete i Reklamační dopis, čímž výrazně urychlíte reklamační řízení, dále specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list.

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,
• Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení
• Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
• Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího Objednávku může kupující stornovat telefonicky nebo emailem na obchod@inaradi.com až do chvíle, než PPL zašle výzvu s číslem zásilky. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Náklady na dopravu vraceného zboží od kupujícího hradí kupující. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu:

GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.,
Starý Mateřov 152, 530 02 Pardubice

(což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu obchod@inaradi.com


Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:
• se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde kupující porušil jejich originální obal
• bylo zboží zakoupeno podnikatelem a nebo právnickou osobou (postup dle Obchodního zákoníku)

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (mimo reklamační řízení) je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly
nešetrně otevřeny). Kupujícím je v takové si tuaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující (mimo reklamační řízení) žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.

Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Obchodní podmínky ke stažení

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Geodetické centrum s.r.o.
Starý Mateřov 152
530 02, Pardubice
IČO:25931059
DIČ:CZ25931059
Tel,fax:+420 466 614964
GSM: +420 777 748 050
e-mail: obchod@inaradi.com
URL: http://www.inaradi.com

COPYRIGHT UPOZORNĚNÍ : Veškerý obsah těchto stránek je chráněn podle autorského zákona o ochranných známkách a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré texty, části textů, fotografie a jiná díla zde uvedené jsou chráněny každé zvlášť i včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu firmy GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o. je výslovně zakázáno jejich kopírovaní, tisknutí či jiné šíření jakýmkoliv způsobem. Některé části obsahují skryté ochranné prvky, které mohou být využity v trestním nebo občanskoprávním řízením proti neoprávněným osobám. 


Provozovatel : 

GEODETICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Starý Mateřov 152
530 02 Pardubice 2

Tel.:  777 748 050

IČ:    25931059

DIČ:  CZ 25931059

Č.účtu : 1594449001 / 5500

IBAN   : CZ9555000000001594449001 

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů